کوهدشت

کوهدشت

سفر به لرستان، سرزمین دره‌های شگفت انگیز و سیاه چادرها
  • کوهدشت
  • ۳ شب و ۴ روز
  • بزودی

سفر به لرستان، سرزمین دره‌های شگفت انگیز و سیاه چادرها

پیمایش دره شیرز و تنگه گرمه و همنشینی با عشایر