برنامه صعود بیس کمپ اورست و لوبوچه 1402

برنامه صعود بیس کمپ اورست و لوبوچه 1402

سفر در یک نگاه

قله لوبوچه در کشور نپال و منطقه ساگارماتا نزدیک به یخچال خمبو قرار دارد. در این منطقه دو قله اصلی وجود دارد: لوبوچه شرقی و لوبوچه غربی. قله لوبوچه شرقی مقدمه‌ای برای کوهنوردی در هیمالیا است که در یک دوره نسبتاً کوتاه قابل صعود است.

تاریخ اجرا:
پاییز 1402
مقصد تور:
محل اقامت:
هتل
سطح خدمات:
استاندارد
سبک سفر:
گروهی
مبدأ حرکت:
تهران
درجه سختی:
4 از ۵
حمل و نقل:
هواپیما

برنامه سفر

روز اول

 رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ و اﺳﻘﺮار در هتل

روز دوم

روز آزاد در کاتماندو و چک کردن وسایل

روز سوم

پرواز از کاتماندو به لوکلا و پیمایش تا پاکدینگ

روز چهارم

ﭘیمایش از پاکدینگ به نامچه بازار

روز پنجم

روز هم هوایی در نامچه بازار

روز ششم

پیمایش از نامچه به سمت تنگبوچه

روز هفتم

پیمایش از تنگبوچه به پریچه

روز هشتم

پیمایش از پریچه به سمت لوبوچه

روز نهم

پیمایش از لوبوچه به بیس کمپ اورست و برگشت به گوراک شپ

روز دهم

 پیمایش از گوراک شپ به کالاپاتار و برگشت به لوبوچه.

روز یازدهم

استراحت در روستای لوبوچه

روز دوازدهم

 پیمایش از لوبوچه به کمپ های بالا

روز سیزدهم

صعود قله و برگشت به توکلا یا پریچه.

روز چهاردهم

پیمایش از پریچه به نامچه.

روز پانزدهم

پیماش از نامچه به لوکلا 

روز شانزدهم

پرواز برگشت از لوکلا به کاتماندو

روز هفدهم

شهر گردی در کاتماندو

روز هجدهم

ترانسفر به فرودگاه و پرواز برگشت

خدمات سفر

هزینه سفر

هزینه : 2.100 دلار

نکات مهم برنامه

در زﻣﺎن و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ در هر روﺳﺘﺎ و ﻟﻮژ ﺳﻔﺎرش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺎﯾﯽ در هر وﻋﺪﻩ، ﺧﺮﯾﺪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ هاى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻏﺬاى اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﯿﺶ ﻏﺬا و ﺳﺎﻟﺎد و هزﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﯾﺪ ﻧﭙﺎل و ﺑﺎرﺑﺮها اﻧﻌﺎم دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

رزرو آنلاین تور

پس از ثبت نام شما همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و هماهنگی های لازم رو به عمل می‌آورند.

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تورهای مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.