هیمالیا نوردی و صعودهای بلند

تورهای مرتبط با هیمالیا نوردی و صعودهای بلند

برنامه صعود بیس کمپ اورست و لوبوچه 1402
شروع قیمت از
2100
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 18 روز
 • پاییز 1402

برنامه صعود بیس کمپ اورست و لوبوچه 1402

قله لوبوچه در کشور نپال و منطقه ساگارماتا نزدیک به یخچال خمبو قرار دارد. در این منطقه دو قله اصلی وجود دارد: لوبوچه شرقی و لوبوچه غربی. قله لوبوچه شرقی مقدمه‌ای برای کوهنوردی در هیمالیا است که در یک دوره نسبتاً کوتاه قابل صعود است.

برنامه صعود قله لوبوچه و آمادابلام – پاییز 1403
شروع قیمت از
5700
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 32 روز
 • پاییز 1403

برنامه صعود قله لوبوچه و آمادابلام – پاییز 1403

آما دابلام، معروف به «ماترهورن هیمالیا» یکی از زیباترین کوه های جهان درمحدوده شرق نپال هیمالیا که با شکل هرمی منحصر به فرد اش شباهتی به جعبه زیور آلات مقدس دارد, این قله 6812 متر ارتفاع دارد.کوه امادابلام در منطقه خومبو نپال و جنوب کوه اورست واقع شده است.

ﺻﻌﻮد قلل اورست و لوتسه – بهار 1403
شروع قیمت از
42000
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 60
 • بهار ۱۴۰3

ﺻﻌﻮد قلل اورست و لوتسه – بهار 1403

اولین و چهارمین قله مرتفع جهان را در یک سفر با صعود پشت سر هم به اورست و لوتسه صعود کنید. تنها تعداد کمی از افراد به این شاهکار دو قله دست یافته اند.

صعود به قله لوتسه (بیس کمپ سرویس)
شروع قیمت از
8500
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 57 روز
 • بهار ۱۴۰۲

صعود به قله لوتسه (بیس کمپ سرویس)

لوتسه : (به تبتی: "قله جنوبی") همچنین به نام E1، توده کوهی در هیمالیا در مرز نپال و منطقه خودمختار تبت چین است.این قله از سه قله تشکیل شده است که بلندترین آنها با 8516 متر چهارمین قله بلند جهان است. لوتسه درست در جنوب کوه اورست قرار دارد که با یک خط الراس در ارتفاع حدود 7600 متری به آن می پیوندد. گاهی اوقات آن را بخشی از توده اورست می دانند.

صعود به قله دائولاگیری(بیس کمپ سرویس)
شروع قیمت از
8500
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 46 روز
 • بهار ۱۴۰۲

صعود به قله دائولاگیری(بیس کمپ سرویس)

کوه دائولاگیری با ارتفاع 8167 متر در میان رشته کوه های دائولاگیری بزرگ و عظیم در شمال غرب نپال واقع شده است،عنوان هفتمین قله مرتفع جهان را دارا میباشد. این کوهنوردی عالی و بسیار متنوع، تقریباً یکی از بهترین محیط های اکتشافی در نپال است که از زمین های کشاورزی حاصلخیز و نسبتاً کم ارتفاع گرفته تا دره های بی درخت خشک و بایر را شامل می شود. همینطور جنگل های انبوه بخش نیمه گرمسیری پایین دره گرفته تا خط الراس مرتفع برفی و میدان یخی بی رحم و یخچال های طبیعی، شامل مناظر عالی و کمیاب از هر دو رشته کوه دائولاگیری و آناپورنا است

صعود به قله دائولاگیری
شروع قیمت از
15500
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 46 روز
 • بهار ۱۴۰۲

صعود به قله دائولاگیری

کوه دائولاگیری با ارتفاع 8167 متر در میان رشته کوه های دائولاگیری بزرگ و عظیم در شمال غرب نپال واقع شده است،عنوان هفتمین قله مرتفع جهان را دارا میباشد. این کوهنوردی عالی و بسیار متنوع، تقریباً یکی از بهترین محیط های اکتشافی در نپال است که از زمین های کشاورزی حاصلخیز و نسبتاً کم ارتفاع گرفته تا دره های بی درخت خشک و بایر را شامل می شود. همینطور جنگل های انبوه بخش نیمه گرمسیری پایین دره گرفته تا خط الراس مرتفع برفی و میدان یخی بی رحم و یخچال های طبیعی، شامل مناظر عالی و کمیاب از هر دو رشته کوه دائولاگیری و آناپورنا است

صعود به قله لوتسه – بهار 1403
شروع قیمت از
13500
دلار
برای هر نفر
 • نپال
 • 57 روز
 • بهار ۱۴۰3

صعود به قله لوتسه – بهار 1403

لوتسه : (به تبتی: "قله جنوبی") همچنین به نام E1، توده کوهی در هیمالیا در مرز نپال و منطقه خودمختار تبت چین است.این قله از سه قله تشکیل شده است که بلندترین آنها با 8516 متر چهارمین قله بلند جهان است. لوتسه درست در جنوب کوه اورست قرار دارد که با یک خط الراس در ارتفاع حدود 7600 متری به آن می پیوندد. گاهی اوقات آن را بخشی از توده اورست می دانند.